facebook2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „EKO-DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI”

UMOWA NR 05/III/2012/FER Z DNIA 20.07.2012 R.

 

ecoDzięki uzyskanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu MGOK w Międzylesiu zrealizował projekt ekologicznego „Eko-dzieci segregują śmieci”. Projekt skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Międzylesie. Celem tego przedsięwzięcia była ekologiczna edukacja zwiększająca szanse na zmianę stylu zachowania – z wyrzucania bezsensowego śmieci w codzienny, ekologiczny styl życia, ograniczenie produkcji odpadów.

W ramach projektu przeprowadzono konkurs fotograficzny „Co ziemię szpeci” mający na celu zlokalizowanie dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Międzylesie. Do konkursu zgłoszono 22 zdjęcia . Uczestnicy konkursu zrobili ich plan sytuacyjny i opis, w którym znajdowały się informacje jakie odpady znajdują się na zdjęciu. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MGOK w Międzylesiu nagrodziła zdjęcia w dwóch kategoriach wiekowych. Przeprowadzono także konkurs plastyczny. Pt” Eko-dzieci segregują śmieci. Do konkursu zgłoszono 103 prace. Z przyczyn formalnych odrzucono 12 prac. Nagrodzono prace w trzech kategoriach wiekowych.

Od początku września do końca października br. w placówkach oświatowych i Domach Kultury na terenie miasta i gminy Międzylesie przeprowadzono warsztaty edukacyjne o tematyce segregacji odpadami, o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Nauczono uczestników warsztatów ograniczania produkcji odpadów . Przy pomocy zgniatarek Omega nauczono jak można w znaczący sposób zmniejszyć „produkcję” odpadów. Na zakończenie zajęć przeprowadzono test- quiz ekologiczny mający na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Najbardziej aktywnym wręczono ekologiczne torby z nadrukowanym hasłem „ Eko- dzieci segregują śmieci”

W trakcie realizacji projektu warsztatami objęto 250 uczestników (dzieci, młodzież i dorośli). Osoby biorące udział w zajęciach poczęstowano wafelkiem. Zakupione zgniatarki wykorzystano podczas przeprowadzanych warsztatów, po ich zakończeniu zgniatarki przeznaczono na nagrody dla klas biorących udział w selektywnej zbiórce odpadami. Od 10 września do 29 października br. przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadami i konkurs selektywnej zbiórki odpadami ( nakrętki plastikowe i baterie). W ramach konkursu zebrano ponad 220 kg odpadów. Wszystkie zebrane nakrętki zostały przekazane na zakup wózka inwalidzkiego dla dziecka z Kłodzka.

Niezwykle atrakcyjna dla dzieci i młodzieży okazała się wycieczka do skupu złomu firmy J-and-y w Międzylesiu. Przedstawicielka firmy przygotowała dla dzieci mini-wykład o selektywnej zbiórce odpadami. W prezentacji multimedialnej pokazano dzieciom jak „ze starego zrobić nowe”. Na zakończenie pracownik J-andy oprowadził uczestników wycieczki po placu składowym odpadów.

J-and-Y

31 października br. w sali widowiskowej MGOK w Międzylesiu odbył się finał projektu „Eko dzieci segregują śmieci”. Zaproszono wszystkich nagrodzonych jak również przedstawicieli placówek biorących udział w projekcie i instytucji wspierających projekt. Przygotowano wystawę, na której zaprezentowano zgłoszone i nagrodzone prace plastyczne i fotograficzne.
Przedstawieniem teatralnym „Dbajmy o naszą Planetę” przygotowanym przez młodzież z Zespołu Szkół w Międzylesiu pod kierunkiem p. B. Lewandowskiej rozpoczęto finał projektu, po którym ogłoszono wyniki konkursów a zwycięzcom wszystkich konkursów wręczono nagrody.

 

NAGRODZENI W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

KAT WIEKOWA - O-VI

I-m- sce - Mikołaj Neter Zespół Szkół w Międzylesiu, Jakub Jagiełło – Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu

II m-sce - Kacper Bzowy - Zespół Szkół w Międzylesiu

III m-sce - Karolina Góżdź - - Samorządowe Gimnazjum w Domaszkowie

KATEGORIA WIEKOWA – gimnazjum- dorośli

I m-sce – Magdalena Broszko – Zespół Szkół w Międzylesiu

 

NAGRODZENI W KONKURSIE PLASTYCZNYM

KATEGORIA WIEKOWA- PRZEDSZKOLE i 0-III

I-m-sce – Oskar Gulewski - Zespół Szkół w Międzylesiu

II m-sce – Julia Cebulak - Zespół Szkół w Międzylesiu

III m-sce –Amelia Węgrecka - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie

 

KATEGORIA WIEKOWA – IV-VI

I-m-sce – Mikołaj Neter - Zespół Szkół w Międzylesiu

II m-sce - Weronika Worosz - Zespół Szkół w Międzylesiu

III m-sce – Patrycja Wróbel - Zespół Szkół w Międzylesiu

 

GIMNAZJUM

I-m-sce – Patrycja Witczak - Samorządowe Gimnazjum w Domaszkowie

II m-sce - Magdalena Broszko - Samorządowe Gimnazjum w Międzylesiu

III m-sce – Klaudia Szafrańska - Samorządowe Gimnazjum w Domaszkowie

 

NAGRODZENI W KONKURSIE NA SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADAMI

I- m-sce – kl.II „b” – Zespół Szkół w Międzylesiu
II- m-sce - kl. III „a” - Zespół Szkół w Międzylesiu
III- m-sce – kl.II „c” - Zespól Szkół w Międzylesiu

Nagrodzono także wyróżniające się w selektywnej zbiórce odpadami 3 klasy z Zespół Szkół w Międzylesiu i 3 klasy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie.

Realizacja projektu możliwa była także dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu partnerów projektu firmie J-and-y , ZGKiM w Międzylesiu i placówkom oświatowym z Międzylesia i Domaszkowa.

Podczas realizacji projektu wszystkie informacje o jego przebiegu umieszczano na stronach www. mgok.eu , www. miedzylesie.pl. Wiadomości o realizacji projektu można także znaleźć w tygodniku Euroregio Glacensis i Informatorze Gminy Międzylesie.

 

Zobacz regulamin obu konkursów

Początek strony