facebook2

Podsumowaliśmy  projekt „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę”!


W listopadzie, spotkaniem w bibliotece i promocją „Kalendarza Międzyleskiego” oraz przygotowaniem raportu do Narodowego Centrum Kultury zakończyliśmy realizację projektu „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę”.  Poza inicjatywami, kalendarzem i pomysłami na dalsze działania, w ramach projektu powstał między innymi wirtualny spacer google po Ośrodku Kultury.
Projekt oficjalnie podsumowany został 26 października spotkaniem otwartym z mieszkańcami. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło na sali Ośrodka Kultury ponad sto osób. Był tam między innymi animator z Narodowego Centrum Kultury, który pogratulował pomysłodawcom inicjatyw, a Ośrodkowi Kultury sprawnej organizacji i realizacji całego wydarzenia.  Projekt pomimo oficjalnego zakończenia będzie kontynuowany w szerokim zakresie, pozwalając zainteresowanym mieszkańcom i animatorom lokalnym spełniać swoje kulturalnie i społecznie pasje. Większość pomysłodawców wyraziła chęć kontynuacji rozpoczętych przez siebie działań. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury chce sprostać tym oczekiwaniom. Zdobywanie pozabudżetowych środków finansowych w ramach konkursów i programów grantowych mogą być na to szansą. W listopadzie MGOK złożył kolejny wniosek o dofinansowanie, tym razem „Transgranicznych spotkań z kulturą” do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Projekt ten zakłada kontynuację inicjatyw rozpoczętych w ramach zadania „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę” oraz realizację nowych (między innymi teatru międzypokoleniowego) we współpracy z czeskim sąsiadem. Również Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych, która była partnerem Ośrodka Kultury w projekcie „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę” zapowiada dalsze działania animacyjne i kulturalne w Międzylesiu.  W samym programie „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” zgodnie z regulaminem MGOK Międzylesie może brać udział dopiero w 2016 r.
Aby udać się w wirtualny spacer po Ośrodku Kultury należy wpisać w aplikacji gogle maps: MGOK Międzylesie (skrót: http://goo.gl/maps/ZLAvO). Zamieszczone tam zdjęcia przedstawiają wnętrze MGOK oraz inicjatywy realizowane w ramach projektu „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę”. Spacer został zaprojektowany przez Adama Opalińskiego, jednego z pomysłodawców inicjatyw. Ma on promować Ośrodek Kultury nie tylko w regionie, ale w całej Polsce i w sąsiednich Czechach.
Zapraszamy do zwiedzania.

 

Film z przebiegu projektu gotowy, 
Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w realizację, uczestnikom i współtwórcom wszystkich wydarzeń za wniesioną inspirację i pomoc  !

                                                                                                           kamera

                                                                                            

Międzylesie - Twój pomysł na kulturę

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. I część zadania.
Prezentacja konkursowych pomysłów w projekcie "Międzylesie - Twój pomysł na kulturę" i głosowanie na najciekawsze inicjatywy.
28 czerwca 2014, Zamek w Międzylesiu.
Organizator: MGOK Międzylesie.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

  MIĘDZYLESIE - TWÓJ POMYSŁ NA KULTURĘ.

 

Realizujemy wspólne pomysły!

Pierwsza część zadania „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” już za nami! W ogłoszonym przez MGOK Międzylesie konkursie „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę” mieszkańcy gminy zgłosili łącznie 16 projektów. Wybrano 6 różnorodnych inicjatyw, które będą realizowane w różnych miejscach, głównie w Międzylesiu, ale również we wsi Gajnik, w okresie od września do listopada 2014 r.

Działania rozpoczynamy już 5 września.
Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy i okolic.

WSTĘP WOLNY na wszystkie wydarzenia realizowane w ramach projektu.

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń (ograniczona liczba miejsc).
Zapisy i szczegółowe informacje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu: Pl. Wolności 15, 57-530 Międzylesie, tel. 74 812 63 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na stronie: www.mgok.eu/projekty/dom-kultury-plus

 

 

obraz

Przedstawiamy wyniki konkursu "Międzylesie - Twój pomysł na kulturę"

realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.
 Proces oceny składał się z 2 etapów:
 I etap - podczas którego wszyscy wnioskodawcy oceniali pomysły pozostałych wnioskodawców. Głosowanie odbyło się podczas prezentacji publicznej projektów 28 czerwca 2014 r.
 II etap podczas którego Komisja Oceniające w składzie:
 1. Teresa Sobierska; Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu.
 2. Karol Ostalski ; animator Narodowego Centrum Kultury
 3. Agnieszka Piątek; Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
 4. Monika Frątczak; koordynator projektu
 Uwzględniając regulamin Konkursu, zasady Programu ;Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014; oraz wcześniejszą ocenę projektów dokonaną przez samych wnioskodawców dn. 28.06.2014, wybrała 6 projektów, które zostaną dofinansowane i zrealizowane.

 

 

 

 

1małe10małe11małe12małe

                                                                                         3a.malejpg

Do pobrania:

 pdf   I etap wyboru inicjatyw Inicjatywy wybrane przez wnioskodawcow

pdf   Protokol z posiedzenia komisji II etapu wyboru incjatyw

 

 

Raport z badań „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę”.

Diagnoza lokalna identyfikująca oczekiwania, potrzeby i zasoby kulturalne mieszkańców gminy Międzylesie.

Niniejszy raport prezentuje wyniki badań społecznych zrealizowanych wśród mieszkańców gminy Międzylesie w maju 2014 r. Instytucją inspirującą i koordynującą działania badawcze w ramach przedsięwzięcia był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu. Pracownicy i dyrekcja MGOK przy wsparciu animatora z Narodowego Centrum Kultury uczestniczyli w tworzeniu koncepcji badawczej, w przygotowaniu oraz realizacji badania.

Przedsięwzięcie było skoncentrowane wokół kwestii uczestnictwa mieszkańców gminy Międzylesie w kulturze oraz możliwości ich silniejszej aktywizacji. Polegałaby ona na wyłonieniu (i dalszym wspieraniu) lokalnych liderów mogących inspirować i wspomagać pozostałych mieszkańców w realizacji pomysłów związanych z ożywieniem życia kulturalnego gminy. Życie kulturalne jest tu rozumiane szeroko, nie tylko jako tradycyjne dziedziny, jak film, teatr czy muzyka, ale wszelkie zainteresowania mieszkańców związane z ich czasem wolnym.

Raport jest wskazówką dla Państwa przy zgłaszaniu swoich inicjatyw w projekcie „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę”. Może pomóc w określeniu, jakie pomysły będą odpowiadać na potrzeby i zainteresowania innych mieszkańców gminy. Tekst ten może również stanowić inspirację dla dalszych działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu.

Przeprowadzona diagnoza składała się z czterech spotkań warsztatowych w których łącznie wzięło udział: 70 osób. Trzy spotkania, w tym 2 dla młodzieży i 1 dla seniorów na zlecenie MGOK w Międzylesiu przeprowadziła Fundacja Pole Dialogu, ostatnie dla wszystkich mieszkańców przeprowadzili pracownicy MGOK. Diagnoza od początku miała charakter partycypacyjny. Badania o charakterze warsztatowym zawierały kreatywne i twórcze techniki, umożliwiające wielostronne spojrzenie na problem badawczy. Dobór osób uczestniczących w badaniu nie gwarantował pełnej reprezentatywności wyników, jednak w związku z dość szerokim przekrojem społecznym, zgromadzone dane wydają się być wiarygodną podstawą do formułowania wniosków.

Raport został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich to raport z diagnozy lokalnej przeprowadzonej przez Fundację Pole Dialogu. Druga część zawiera wnioski z warsztatu przeprowadzonego przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu i koordynatora projektu.

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

Do pobrania:

 pdf  Raport z badań „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę”.

 

 

 

Ogłoszenie konkursu „Międzylesie - Twój pomysł na kulturę!"

W maju 2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu zainicjował projekt „Międzylesie - Twój pomysł na kulturę!". Jego realizacja jest możliwa dzięki środkom finansowym Narodowego Centrum Kultury, przyznawanym w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014". Zakładamy, że kultura to nie tylko to, co dzieje się w tradycyjnych instytucjach, ale również pasje i zainteresowania samych mieszkańców, nie zawsze definiowane w kategoriach działalności kulturalnej lub artystycznej. W tym projekcie to właśnie mieszkańcy gminy są zaproszeni do stworzenia oferty kulturalnej placówki!

Głównym celem projektu jest dotarcie do najciekawszych przejawów oddolnej działalności kulturalnej mieszkańców i przekonanie ich animatorów do współtworzenia oferty MGOK w Międzylesiu. W maju przeprowadziliśmy diagnozę społeczną, która pomogła nam poznać podstawowe problemy i potrzeby mieszkańców odnoszące się sfery kultury. Diagnoza składała się z czterech spotkań; dwóch dla młodzieży gimnazjalnej, jednego dla seniorów i jednego dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy. Młodzież jest grupą, która najrzadziej korzysta z oferty Ośrodka Kultury, dlatego istotne było dla nasz dokładne zbadanie jej potrzeb i zainteresowań. Podsumowaniem diagnozy jest krótki raport sporządzony przez badaczy. Jest on dostępny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury oraz na stronie MGOK. Zachęcamy do zapoznania się z nim przy projektowaniu Państwa inicjatyw. Następnie wraz z wolontariuszami przygotowaliśmy akcję informacyjną i promocyjną oraz wspólnie z mieszkańcami rozpisaliśmy regulamin konkursowy na inicjatywę lokalną pod hasłem „Międzylesie - Twój pomysł na kulturę!".
Regulamin konkursu i wniosek konkursowy są do pobrania na stronie MGOK: http://www.mgok.eu/projekty/dom-kultury-plus. Są one również dostępne w wersji drukowanej w siedzibie MGOK Międzylesie.
Nabór wniosków potrwa do 25 czerwca 2014. Spośród nadesłanych przez Państwa pomysłów wybrane zostanie od 3 do 7 różnych inicjatyw. Zasady ich wyboru znajdują się w regulaminie konkursu. Prezentacja inicjatyw odbędzie się 28 czerwca (sobota) o godz. 11.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Międzylesie.
Jeżeli więc mają Państwo pomysł na zorganizowanie ciekawego wydarzenia (warsztat, spotkanie, koncert, piknik, dyskusję, działanie społeczne), chcą zrobić coś dla przyjaciół znajomych, sąsiadów bądź mieszkańców gminy, zachęcamy do udziału w konkursie! Jest on idealną szansą, aby wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Międzylesiu zrealizować ciekawe inicjatywy odpowiadające naszym wspólnym potrzebom. Swoje pomysły zgłaszać mogą wszyscy: grupy formalne oraz nieformalne, liderzy lokalni, osoby indywidualne (animatorzy, artyści, hobbyści, pasjonaci), instytucje i organizacje pozarządowe. Najlepsze z nich zostaną dofinansowane i zrealizowane w okresie od 28 sierpnia do 16 listopada bieżącego roku ze środków Narodowego Centrum Kultury. MGOK podczas przygotowań i realizacji działań służyć będzie pełnym wsparciem; zapleczem technicznym, pomocą instruktorów i wieloletnim doświadczeniem.

Już teraz zapraszamy na konsultacje pomysłów i wspólne wypełnianie wniosków:
• 24 czerwca (wtorek) g. 16.00-18.00 – MGOK Międzylesie
Jest możliwość umówienia dodatkowego terminu.

Wypełnione wnioski należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu (ul. Plac Wolności 15, 57-530 Międzylesie) , dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 25 czerwca 2014.

Wszelkie pytania i pomysły prosimy zgłaszać do nas już teraz:
MGOK, pl. Wolności 15, 57-530 Międzylesie
tel. 74 812 63 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy również do polubienia strony na facebooku: www.facebook.com/MiedzylesiePomyslNaKulture

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

 

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Międzylesie do udziału w konkursie na inicjatywę kulturalną w ramach projektu Międzylesie - Twój pomysł na kulturę! Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014 r. Jeżeli mają Państwo pomysł na zorganizowanie ciekawego wydarzenia (warsztat, spotkanie, koncert, piknik, dyskusję, działanie społeczne), chcą zrobić coś dla przyjaciół znajomych, sąsiadów bądź mieszkańców gminy, zachęcamy do udziału w konkursie! Jest on idealną szansą, aby wspólnie z MGOK w Międzylesiu zrealizować ciekawe inicjatywy odpowiadające wspólnym potrzebom. Swoje pomysły zgłaszać mogą wszyscy: grupy formalne oraz nieformalne, liderzy lokalni, osoby indywidualne (animatorzy, artyści, hobbyści, pasjonaci), instytucje i organizacje pozarządowe. Najlepsze z nich zostaną dofinansowane i zrealizowane w okresie od 28 sierpnia do 16 listopada bieżącego roku ze środków Narodowego Centrum Kultury. MGOK podczas przygotowań i realizacji działań służyć będzie pełnym wsparciem; zapleczem technicznym, pomocą instruktorów i wieloletnim doświadczeniem.

Regulamin konkursu i wniosek konkursowy do pobrania znajdują sie na dole tej wiadomości.
Dostępne również w wersji drukowanej w MGOK Międzylesie.

Wypełnione wnioski należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu (ul. Plac Wolności 15, 57-530 Międzylesie), dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nabór wniosków potrwa do 25 czerwca 2014. Spośród nadesłanych przez Państwa pomysłów wybrane zostanie od 3 do 7 różnych inicjatyw. Zasady ich wyboru znajdują się w regulaminie konkursu. Prezentacja inicjatyw odbędzie się 28 czerwca (sobota) o godz. 11.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Międzylesie.

Do pobrania:

pdfregulamin konkursu

 

pdfwniosek

 

 

 

Wszelkie pytania i pomysły prosimy zgłaszać do:

MGOK, pl. Wolności 15, 57-530 Międzylesie 
tel. 74 812 63 43
lub wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy również na konsultacje pomysłów i wspólne wypełnianie wniosków:
• 17 czerwca (wtorek) g. 16.00-18.00 – MGOK Międzylesie
• 24 czerwca (wtorek) g. 16.00-18.00 – MGOK Międzylesie
Jest możliwość umówienia dodatkowego terminu.

Zachęcamy do polubienia: www.facebook.com/MiedzylesiePomyslNaKulture

 

                                                                                          NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

Początek strony