facebook2

Rozwój infrastruktury kultury


Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu otrzymał dofinansowanie na doposażenie w sprzęt nagłośnieniowy   ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury Priorytet 3 Infrastruktura domów kultury.

Realizacja projektu pn.: „Zakup wyposażenia do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu".  Doposażenie w   sprzęt  nagłośnieniowy   wzbogaci ofertę Ośrodka Kultury  ułatwiający mieszkańcom społeczności lokalnej dostęp do szeroko pojętej  kultury. Nowoczesny sprzęt  umożliwi realizację   celów statutowych.


Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury – priorytet III – Infrastruktura domów kultury

                                                  mkidn                nck

 

 
 
 
 
 
 
 
Początek strony