facebook2

„Śladami tkaczy na pograniczu polsko-czeskim”.


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu w dniach 02.01.2020 – 31.08.2020 r. będzie realizował projekt „Śladami tkaczy na pograniczu polsko-czeskim”. Głównym celem projektu jest podjęcie współpracy, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w celu zwiększenia świadomości na temat tradycji, kultury i dziedzictwa regionu w znaczeniu transgranicznym w Gminie Międzylesie i Gminie Kraliki poprzez stworzenie Izby Tkackiej i zorganizowanie imprezy plenerowej, która będzie mieć na celu kultywowanie polskich i czeskich tradycji ludowych, popularyzowanie miejscowego dziedzictwa kulinarnego, promocję amatorskich zespołów ludowych i integrację społeczności.

W ramach projektu MGOK w Międzylesiu podejmie następujące działania:

Stworzenie  Izby tkackiej -  w ramach tego działania  MGOK  planuje otworzenie ekspozycji   poświęconej  tkactwu i życiu tkaczy. Celem tego działania jest zapoznanie  z historią rzemiosła w regionie, poznanie warsztatu pracy tkaczy i poznanie tradycji tkactwa na terenie przygranicznych Gmin naszego regionu. Poprzez apel na swojej stronie internetowej, społecznościowej i w Informatorze  Gminy Międzylesie zwrócimy się z prośbą do mieszkańców Gminy Międzylesie o udostępnienie  przedmiotów, zdjęć, artykułów z gazet,  różnych  pamiątek z przeszłości związanych z tkactwem celem  przekazania i prezentacji w powstającej Izbie Tkackiej.

Warsztaty tkackie - W MGOK w Międzylesiu i w Filii MGOK  w Domaszkowie zostaną przeprowadzone dla różnych grup wiekowych warsztaty związane z tkactwem ( warsztaty tkania na krosnach, warsztaty drukowania na tkaninie, warsztaty wyplatania z muliny "bransoletek przyjaźni". Prace wykonane w ramach warsztatów zostaną zaprezentowane na wystawie w Izbie Tkackiej.

Międzyleskie Dni Dziedzictwa - plenerowa impreza integracyjna  mająca  na  celu promocję polskich i czeskich  produktów lokalnych ,rękodzieła ludowego, dorobku artystycznego, żywności, zespołów i twórców ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas w wydarzenia  zostaną  przeprowadzone  konkursy kulinarne : konkurs na  danie z kaszy i "Bitwa na grille" Celem konkursów jest powrót do tradycji, zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez  gotowanie na bazie starych receptur i regionalnych produktów.

Całkowity budżetu projektu wynosi 16194,08 euro.

Projekt Euroregio Glacensis

 

Początek strony