Projekty Unijne

„Śladami tkaczy na pograniczu polsko-czeskim”.


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu w dniach 02.01.2020 – 31.08.2020 r. będzie realizował projekt „Śladami tkaczy na pograniczu polsko-czeskim”. Głównym celem projektu jest podjęcie współpracy, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w celu zwiększenia świadomości na temat tradycji, kultury i dziedzictwa regionu w znaczeniu transgranicznym w Gminie Międzylesie i Gminie Kraliki poprzez stworzenie Izby Tkackiej i zorganizowanie imprezy plenerowej, która będzie mieć na celu kultywowanie polskich i czeskich tradycji ludowych, popularyzowanie miejscowego dziedzictwa kulinarnego, promocję amatorskich zespołów ludowych i integrację społeczności.

W ramach projektu MGOK w Międzylesiu podejmie następujące działania:

Stworzenie  Izby tkackiej -  w ramach tego działania  MGOK  planuje otworzenie ekspozycji   poświęconej  tkactwu i życiu tkaczy. Celem tego działania jest zapoznanie  z historią rzemiosła w regionie, poznanie warsztatu pracy tkaczy i poznanie tradycji tkactwa na terenie przygranicznych Gmin naszego regionu. Poprzez apel na swojej stronie internetowej, społecznościowej i w Informatorze  Gminy Międzylesie zwrócimy się z prośbą do mieszkańców Gminy Międzylesie o udostępnienie  przedmiotów, zdjęć, artykułów z gazet,  różnych  pamiątek z przeszłości związanych z tkactwem celem  przekazania i prezentacji w powstającej Izbie Tkackiej.

Warsztaty tkackie - W MGOK w Międzylesiu i w Filii MGOK  w Domaszkowie zostaną przeprowadzone dla różnych grup wiekowych warsztaty związane z tkactwem ( warsztaty tkania na krosnach, warsztaty drukowania na tkaninie, warsztaty wyplatania z muliny "bransoletek przyjaźni". Prace wykonane w ramach warsztatów zostaną zaprezentowane na wystawie w Izbie Tkackiej.

Międzyleskie Dni Dziedzictwa - plenerowa impreza integracyjna  mająca  na  celu promocję polskich i czeskich  produktów lokalnych ,rękodzieła ludowego, dorobku artystycznego, żywności, zespołów i twórców ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas w wydarzenia  zostaną  przeprowadzone  konkursy kulinarne : konkurs na  danie z kaszy i "Bitwa na grille" Celem konkursów jest powrót do tradycji, zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez  gotowanie na bazie starych receptur i regionalnych produktów.

Całkowity budżetu projektu wynosi 16194,08 euro.

Projekt Euroregio Glacensis

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu   zwraca   się  z prośbą do wszystkich mieszkańców miasta i Gminy Międzylesie posiadających stare, niepotrzebne antyki (przedmioty gospodarstwa domowego, narzędzia, dokumenty, wszelkie wytwory rękodzieła, artykuły z gazet, zdjęcia itp.), o przekazanie ich na rzecz powstającej w Międzylesiu Izby Tkackiej. Każdy przekazany eksponat zostanie dokładnie opisany, zdjęcia zeskanowane, ( pochodzenie, funkcja, a także imię i nazwisko darczyńcy w zależności od jego zgody) oraz skatalogowany. Otwarcie ekspozycji nastąpi w czerwcu br. w ramach obchodów „Międzyleskich Dni Dziedzictwa” .Będzie to stała ekspozycja starych, pamiątkowych przedmiotów i dokumentów związanych z tkactwem . Chętni do podzielenia się swoimi pamiątkami proszeni są o przyniesieni eksponatów do MGOK w Międzylesiu, Filii w Domaszkowie lub o kontakt telefoniczny pod nr : 74216343 Międzylesie, 748132017 Domaszków .

Zależy nam na tym aby pamiątki i eksponaty  zabezpieczyć przed dalszą degradacją i ocalić od zapomnienia. Mamy nadzieję, że Izba Tkacka w Międzylesiu stanie się miejscem, w którym nie tylko ukazana będzie nasza kultura materialna, nasza przeszłość, ale też miejscem, w którym odbywać się będą różne spotkania, wystawy, warsztaty.

Utworzenie Izby Tkackiej realizowane jest w ramach projektu „ Śladami tkaczy na pograniczu polsko-czeskim”