Babie Lato

Spis treści

Projekt realizowany ze środków EFRR i środków państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Partner czeski projektu "Babie Lato" - Orlickie Zahori.

W skrócie:

Projekt skierowany jest do kobiet w każdym wieku. Skupia się na odpoczynku poprzez sztukę. Podczas projektu kobiety będą mogły wziąć udział w wielu zajęciach manualnych i wykładach (online) z pogranicza wytwórstwa zapomnianego, jak i nowoczesnych technik twórczych, psychologii i zdrowia. Chcemy, aby te dziedziny się przeplatały. Dodatkowo ponieważ Międzylesie leży na terenach, na których dominowała niegdyś produkcja tkacka chcemy pielęgnować tę sztukę i połączyć ją z dzisiaj panującymi trendami.